Installer Flash Plugin for å se video.

Dugnadsfolk til NutenOpp

Rosendal FjellStreif og NutenOpp er frivillige arrangement der alt arbeidet skjer på dugnad. For å laga eit best mogeleg arrangement treng vi fleire dugnadsfolk. Om du/de kan tenkja dykk å vera med å gjera ein innsats, er vi svært takksame.

Når det gjeld dugnad for NutenOpp, ber vi om at du/de kontaktar ;
Margun Eik, tel 951 25 727 eller Jostein Hatteberg, 489 94 213 - og melder dykkar interesse.